Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Axel Ludvig Rappe föddes den 22 september 1800 på Tagel i Mistelås socken. Dog den 10 januari 1875 på sin egendom Christinelund i Kalmar. Gifte sig den 20 augusti 1833 med Emilie Björnstjerna på Christinelund.

 

Söner: Gustaf Magnus Axel (1834-58), Magnus (1835-95), Carl Wilhelm (1837-1902), Axel Emil (1838-1918), Adolf Elis August (1842-61), Ludvig Bernhard (1897-1906).

 

Han genomgick Karlberg 1814-1818 varefter han började som underlöjtnant vid Värmlands fältjägare. Blev kapten 1841 och kom senare till Kronobergs regemente där han blev överstelöjtnant och 1. major. 1854 kom han som överste och chef till Upplands regemente.

 

1860 utnämndes han till landshövding i Kristianstad och kvarstod i denna befattning till 1866, varefter han flyttade hem till Christinelund, där han och hans maka, enligt vad han skrev i ett brev, på grund av omständigheternas makt inte varit bosatta under de senaste 19 åren.

 

Christinelund förvaltades efter landshövdingens död av sonen Magnus Rappe fram till sin död 1895. Efter Emilie Rappes död övertogs egendomen av sonen Ludvig Rappe, gift med Anna Tersmeden.

 

  axel ludvig rappe

 

  axel ludvig rappe (1800-1875)

 

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida