Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Axel Ludvig Rappe föddes den 22 september 1800 på Tagel i Mistelås socken. Han dog den 10 januari 1875 på sin egendom Christinelund i Kalmar. Han gifte sig den 20 augusti 1833 med Emilie Björnstjerna på Christinelund och fick 7 söner: Gustaf Magnus Axel (1834-58), Magnus (1835-95), Carl Wilhelm (1837-1902), Axel Emil (1838-1918), Adolf Elis August (1842-61), Ludvig Bernhard (1897-1906).

Han genomgick Karlberg 1814-1818 varefter han började som underlöjtnant vid Värmlands fältjägare. Han blev kapten 1841 och kom senare till Kronobergs regemente där han blev överstelöjtnant och förste major. 1854 kom han som överste och chef till Upplands regemente. 

1860 utnämndes han till landshövding i Kristianstad och kvarstod i denna befattning till 1866, varefter han flyttade hem till Christinelund, där han och hans maka, enligt vad han skrev i ett brev, på grund av omständigheternas makt inte varit bosatta under de senaste 19 åren. Efter landshövdingens död förvaltade sonen Magnus Rappe Christinelund fram till sin död 1895. Efter makan Emilie Rappes död övertogs egendomen av sonen Ludvig Rappe, gift med Anna Tersmeden

 

 

 

axel ludvig rappe (1800-1875)

 

 

 

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida