Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Axel Emil Rappe var född den 2 oktober 1838 på Christinelund i Arby utanför Kalmar, död den 18 december 1918 i Stockholm. Begravd på Norra kyrkogården invid Karolinska sjukhuset. Gravstenen är belägen i det sydöstra hörnet av kyrkogården.

 

Gift den 2 maj 1875 i Stockholm med Anna Sandahl, dotter till professor Oskar Theodor Sandahl och Jenny Huss. Barn: Gunhild (1876-1965), Elisiv Fleetwood (1877-1904), Signe R-Welden (operasångerska 1879-1974), Ingegerd (1881-1936), Axel Oskar (generalmajor 1884-1945), Magnus Theodor (reservkapten) och Herdis (1890-1971).

 

Kansliexamen vid Uppsala universitet 1857, officersexamen 1859, generalstabsofficer 1865, armékapten 1870, tjänstgöring i franska armén 1870-72, lärare vid krigshögskolan 1873-79, major vid generalstaben 1874, överste 1881, tf chef/chef för generalstaben 1882-1905, statsråd 1892-99, general 1903.

 

Rappe är framförallt känd dels för sitt engagemang i det fransk-tyska kriget (dekorerades för sina insatser med hederslegionen), dels för sitt arbete med att reformera och modernisera den svenska krigsmakten, vilket bl a ledde till införandet av den allmänna värnplikten.

 

Rappes anseende som statsråd försvagades bl a sedan han en dag i oktober 1895 hade setts korsa Norrbro iförd hög svart hatt till sin generalsuniform. Förtvivlad över sin tankspriddhet och över skämtpressens elakheter bad han kung Oscar att få undergå disciplinstraff och dömdes till 48 timmars arrest i sitt eget rum.

 

Minskat förtroende i samband med den sk Thorénaffären ledde till att Rappe avgick ur regeringen och återgick till posten som generalstabschef. I Thorénaffären hade Rappe bevarat en brevsamling, som kanske visade på att hans agerande styrts av lojalitet mot kungahuset. Tyvärr gick denna förlorad när hans yngsta dotter Herdis som ärvt denna, i sitt oförstånd brände upp samlingen.

 

Sista åren i sitt liv lämnade Rappe sitt modersmål och övergick helt till franska språket, som han behärskade till fulländning.

 

         axel rappe    axelrappesguldklocka

                                                                                       Guldklocka skänkt av Oscar II

         Serafimer...jpg      Rappe-vapen-beh_redigerad-3.jpg

          Axel Rappes serafimersköld                   Från Rappesläktens sköldebrev

         

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Norra_kg%2C_Axel_Rappe_d.%C3%A4..JPG/200px-Norra_kg%2C_Axel_Rappe_d.%C3%A4..JPG

Gravvården på Norra begravningsplatsen

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida