Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Baggensstäket

Att flytten från Plommonbacken till Stäket kanske ändå  blev till det bättre framgår av följande brev från en yngre till en äldre syster Rappe:

Scan10008.jpg

Karta över del av Östra Stäket i samband med fastighetsklyvning 1926

Scan10009.jpg

Östra Stäket 1902 från öster. Den Sandahlska tomten till höger på bilden.

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida