Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Carl Salomon von Otter var född den 21 mars 1819 på Holm i Korsberga socken. Död den 17 december 1883 på Östanå och begravd på kyrkogården i Gränna på i Småland. Gift den 28 juli 1846 på Asa (norr Växjö) med Louise Leijonhufvud (broderns hustrus syster). 1848 ärvde Lousie Östanå efter sina morföräldrar. 1867 inköpte Carl Salomon Stora Hultrum av sina släktingar Carlheim-Gyllensköld och Holm i Korsberga socken, där han var född.

 

Han blev kadett vid Karlberg 1832 och underlöjtnant 1837 vid Smålands grenadjärbataljon, en avsutten enhet ur Smålands husarer i Eksjö. Han blev löjtnant 1845, kapten 1854 och tog avsked ur krigstjänsten 1864. Han var landstingsman 1836-1864 och  riksdagsman  i första kammaren 1867-1872.

 

 

    carl salomon von otter 1819-1883

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida