Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Casten von Otter föddes 1745 på Skålltorp i Skärvs socken och dog 1818 på Fredriksdal utanför Nässjö. Han var gift med Lovisa Ulrika Silversköld (sin sysslings dotter och dotter till presidenten Arvid Silfverskiöld och Ulrika Magdalena von Seth) född 1754 och död 1800 på Röd utanför Eksjö. Det är från dessa båda som alla nu levande von Ottrar härstammar. Som kuriosum kan nämnas att Ulrikas farfars syster var gift med Stenbocks kurir, presidenten Henrik Hammarberg på Wiredaholm och Stora Hultrum. Castens sonson Carl Salamon inköpte Stora Hultrum av Hammarbergs ättlingar.

 

Casten var hovrättsråd och lagman i Östergötland. På den magnifika gravstenen på Almesätra kyrkogård står följande: ”Saknad av en gagnad fosterbygd, sörjd av åtta tacksamma barn som ägne vördnad åt hans minne”.

 

Av de åtta barnen var fyra söner och fyra döttrar. Den äldsta sonen var Salomon som blev officer och bl a deltog i kriget i Pommern och fälttågen i Tyskland och Norge.

 

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida