Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Ur Göteborgs Domkyrko (H 11 a:18 A 1836:4988):

 

”Drängen Christian Svensson är född i Thorsby den 27 dec. aderton hunddrade Ellfwa (1811) har alltid vistats här och flyttar nu till Gotheborg med wittnesbörd om oklanderlig wandel god christendomskunskap obehindrat bruk af Nådemedlen med ledighet till ägtenskap sam undergången vaccination.”

 

Flyttade in i Göteborg den 28 april 1831 och den 18 maj 1835 till Romaland, den 8 juli 1837 till Waldo och 1840 till Frölunda.

 

Gifte sig den 13 oktober 1843 med Christina Maria Bengtsson.

 

Ur Göteborgs Domkyrko (Gustavii) A 1a:3 554 50136 6/6:

 

”Svensson Christian yrke: arb.karl f.d. kustvakt d. 1850 7/11 i chd?”

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida