Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Dag Ludvig Norberg

föddes den 31 juli 1909 i Strängnäs. Död den 13 oktober 1996 i Stockholm. Begravd i familjegraven i Strängnäs, gamla kyrkogården. Son till domprosten Otto Norberg och Gunhild Rappe. Gift den 13 oktober 1939 i Trefaldighetskyrkan i Uppsala med Brita Helga Maria von Otter. Barn: Dag Axel (1941-1998), Skiöld Otto (1945-), Lars Fredrik (1946-) och Johan Anders Cornelius (1946-).

Dag blev filosofie doktor i latin i Uppsala 1937 och kallades som professor i latinska språket och litteraturen till Stockholms högskola 1948. 1966-1974 var han rektor för Stockholms universitet och 1974-1977 preses i Vitterhetsakademien. Redan som ung var han en skicklig pianist och kunde förtjusa omgivningen med olika stycken av till exempel Chopin, Mozart och Liszt. Han hade flera internationella uppdrag och erhöll många internationella hedersbetygelser, bl. a. ledamotskap i Institut de France.

​I samband med utnämningen till rektor stod följande att läsa i en artikel i Dagens Nyheter:​

"Med sin rundkala hjässa, avvägt fasta blick och lika fasta mun, skarpskurna ansikte och hårda kindveck kan han likna en romersk kejsare i marmor, och detta sakligt barska yttre ger nog också vissa belägg för den nye universitetsrektorns karaktärsdrag - hans viljekraft, organisationstalang, hans förmåga att finna resurser, hans rätlinjighet, hans sanningskärlek. Han är ingen tyrann för det, vilket Dag Norbergs tidigare studenter i Uppsala och Stockholm bör kunna intyga - han har alltid varit road av att handleda och har lagt ner ett betydande arbete på den uppgiften, vid sidan av sin egen forskning."

Ur nekrologerna, skrivna av några av hans forna elever, kan bl.a. följande saxas. 

”Dag Norberg var en av de mest färgstarka gestalterna i 1900-talets svenska humanistiska forskning … en enastående akademisk gärning långt utanför landets gränser … Dag Norbergs vetenskapliga arbete, ett tjugotal böcker och ett mycket stort antal artiklar, är präglat av lärdom, skarpsinne, briljans… Dag Norberg var kanske ännu bättre känd i den internationella forskarvärlden än i den svenska; många medeltidslatinister i olika länder betraktar sig än idag som hans elever … Vid sidan av sin resultatrika forskningsverksamhet var Dag Norberg en lysande pedagog och en älskad lärare … Med sin personlighet lämnade han ingen oberörd. Hans lysande intelligens parades med kvickhet och orädd slagfärdighet som kunde övergå i elegant fräckhet … Som lärare och person ingav Dag Norberg genom sin naturliga auktoritet stor respekt. Han ställde höga krav på sig själv och sina elever (varav ett flertal blivit professorer vid olika lärosäten, red anm.), men visade oss samtidigt mycken omsorg och omtanke och gav generöst stöd och uppmuntran när sådant behövdes.”

En gång hittade jag (Fredrik Norberg) i en bokhandel i Täby vykort med efternamn på. Där fanns följande blå vykort som jag har haft på dörren till mitt tjänsterum, mig själv till glädje, androm till förtret.

      Dag%20Norberg

 

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida