Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Efterlämnade dokument mm som finns bevarade i en bokhylla:

Stadener - brev och tidningsutklipp mm kring biskopsvalet

Mitt hem - anteckningar

Utkast till memoarer

Div tidningsutklipp

Kyrkohandbok fr 1809 med inlagda handskrivna texter

Psalmböcker

Barnabok fr 1780 med anteckningar/texter i

Stig Norbergs PM Släktkrönika om familjen Norberg/sin far Fredrik

Familjen Kramers släktkrönika (PM)

Anteckningsbok med dikter mm

Gunhild Rappes dagbok (ungdomsår)

Minnesanteckningar av Anna Rappe på ålderns höst

Otto Norbergs släktmapp med urklipp och anteckningar

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida