Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Efterlämnade dokument mm som sparats i särskild kartong märkt Axel Rappe. Dessa har numera överlåtits till släktföreningen Rappe:

2 mappar med brev till och från Axel Rappe

1 stor mapp med div betyg och utmärkelser

1 mapp Frankrikebrev

1 tjock mapp brev till Axel Rappe

2 mappar brevväxling mellan Axel Rappe och hans far 1850-1874

1 mapp om Thorénaffären

Rappe ur svenskt bibliografiskt lexikon

Böcker:

Axel Rappe av Otto Norberg

Franska arméns fälttåg 1870-71 av Axel Rappe

Aktuella försvarsproblem av Axel Rappe

Sveriges läge av Axel Rappe

Sverige efter avgörandet av Axel Rappe

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida