Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Erik Filip Gammal Ehrenkrona var född den 28 maj 1745, död den 19 januari 1803 på Hultersted.

 

Son till kammarrådet Samuel Gammal och Elsa Regina von Schwerin och sonson till Erik Gammal, landshövding i Östergötland och prtesident i kammarkollegium. Denne var i sin tur son till Samuel Hammerin, som adlades Ehrencrona. Den adliga ätten Ehrencrona har gemensamt ursprung med ätterna Hammarberg och Hammarfelt.

 

Han var student i Uppsala 1757, beridare vid kungliga stallet och hovstallmästare 1769.

 

Han gifte sig den 20 december 1784 med stiftsjungfrun Carolina Rudenschöld, dotter till riksrådet Carl Rudenschöld och grevinnan Christina Sofia Bielke.         

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida