Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Farbror Adolfs promemorior

A. PM om Lars Norberg, Lars Niclas mfl

1. Sammanställning av uppgifter ang kofferdikapten Lars Norberg från perioden 1748-1774

2. Bilagor - släktdiagram - sommarställen

3. PM ang kofferdikapten Lars Norberg

4. PM om Maria Lundbergs far, stadsträdgårdsmästaren Engelbrechtsson

5. Om kofferdikapten Lars Norbergs sjöresor

6. Johan Peter Norberg

7. Utdrag ur gamla skolkataloger i Göteborg (JPN mfl)

8. PM om Charlotta Rödings farföräldrar

9. Om överskulten Lars Niclas Norberg

10. L´argent Rath - om arv och arvtagare

B. Div från gamla brev mm

1. Axel Rappe och hans familj

2. Otto och Gull, tidiga år

3. Minnesvärt från Södermalm

4. Hälsobringande Västkustvistelser

5. Gulls och Ottos resa till Finland 1939 mm

6. Från mamma Gulls brevskatter

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida