Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt
Morfar Farfar Farmor Mormor Rath Farmors mor Baggensstäket Morfars farfars far Stamfar von Otter Katarina Hjelmérus Maria Stenstrand Herman Cornelius Kramer En gammal gobeläng

Funderingar från förr och nu

Det går inte att göra en genomgång av sina anfäder utan att också reflektera över hur man levde förr och jämföra med dagens situation och kanske också spekulera kring framtiden. Om jag nu lyckas ge en kort inblick i ett antal levnadsöden och visa släktträd över minst sex generationer, i vissa fall nio till tio, bakåt i tiden, kan det vara till glädje för kommande generationer?

Jag hoppas och tror det! Våra barnbarnsbarn och deras efterkommande kanske kommer att leva under helt andra förutsättningar med tekniska innovationer långt bortom dem som finns idag. Kanske kommer rymdforskning, atomfysik, kemisk och medicinsk forskning att ge oss inte bara ny förståelse av den värld vi lever i, utan också nya förutsättningar att hitta lösningar på många av de frågor vi ställer oss idag.

En annan reflexion man kan göra är följande enkla matematiska förhållande. Alla födda har två föräldrar. Går man tio generationer bakåt finns det alltså i det släktledet 1 024 föräldrar. För tjugo generationer blir det 1 048 576 föräldrar, för trettio 1 073 741 824, för fyrtio 1 099 511 627 776, dvs. mer än tusen miljarder (= en biljon). Så många människor fanns förstås inte på jorden, så av detta kan man dra slutsatsen att bra många i själva verket är släkt med varandra. Förmodligen också fler än de kända släktskapen. Ändå hamnar man bara i mitten av 600-talet om man går fyrtio generationer bakåt.

Att släktled korsas framgår också av några av de bifogade, spektakulära släkttavlorna. Där finns Bengt Snivels (=”Arn”) och hans mor Ingegerd Knutsdotter av Danmark på både släkttavla 1 och släkttavla 2.

Någon har sagt att man inte kan köra bil utan backspeglar. Jag tror själv att det är bra att ”ha koll” på sina backspeglar för att bättre förstå den situation man nu befinner sig i. Och då är de egna släktleden bakåt en viktig del i detta. Dessutom är det fascinerande att ta del av olika levnadsöden och försöka förstå i vilken kontext de levde och verkade. En del av detta framgår av de många brev och minnesskrifter som jag har bevarade.

”Du väljer själv din framtid

Men du väljer inte din historia

Den får du leva med

Den kan bli en börda på din rygg

Men kan också bli till glädjestunder att minnas

Du väljer inte din historia

Men du väljer själv ditt liv”

(skrivet till min son Mikael vintern 2008/2009)

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida