Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt
Tomas Carl Rappe Catharina Torpadia

Gustaf Johan Rappe föddes den 28 september 1757 på Drättinge i Dädesjö socken. Dog den 17 maj 1825 på Strömsrum, som han tillhandlat sig av sina medarvingar. Gift den 9 november 1790 på Virbo i Misterhults socken (Kalmar) med Hedvig Hammarskjöld.

 

Barn: Catharina Vilhelmina (1791-1827), Carl Mikael (1792-1837), Henrik August (1973-1873), Gustaf Vilhelm (1797-1888), Adolf Fredrik (1798-1886), Axel Ludvig (1800-1875), Elisabeth  Carolina (1803-1876).

 

Han var 1779-1784 i fransk tjänst och därefter ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente. Han var liksom brodern Claes Erik kommenderad till Koromandel i Asien och var med i bataljen mot engelsmännen vid Goudelour 1782-83 samt erhöll vid avskedet ur franska tjänsten en årlig pension av konungen i Frankrike.

 

I sin bok "De som bröto marken, 1945" ger Efraim Palmqvist sin beskrivning av Rappeättens släktdrag. Några av dragen förekommer även i andras beskrivningar. Huruvida han generaliserar eller om det  stämmer med verkligheten är dock svårt att avgöra. Kanske är denna beskrivning lite tidstypisk. Påståendet i första meningen är felaktigt, då släkten härstammade från Riga i Livland på Balticum och invandrade 1635 till Sverige med generalauditören Heinrich Rape.

 Rappesläkten är troligen av rent svenskt ursprung. Typen är reslig och blond. Den har gjort sin största insats på det militära området. Åtminstone sex av släktens medlemmar har avancerat till generaler. Yrket har satt sin prägel på dem. De förefalla något stela i sitt umgängessätt. Fester har i allmänhet icke legat för dessa karska och allvarliga krigare. En viss tröghet och flärdlöshet äro ofta återkommande karaktärsdrag hos dem. En tyngd i lynnet och fallenhet för svårmod går genom släkten. Många av dem har varit godsägare inom Smålands gränser. Det har sagts, att under vissa tider, då man åkte med hästar och vagn genom denna provins, kunde man i varje nattkvarter uppspåra en rappegård.

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida