Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Johan Jakob Murray föddes den 24 oktober 1800 i Stockholm, dog den 20 juli 1870 i Säter och är begravd på Säters kyrkogård. Gift den 14 maj 1834 på Siljansfors i Mora med Anna Mariana Juliana (Julie) Kramer. Barn: Gustaf Herman Axel 1835, Carl Wilhelm Otto 1836-1919, Wilhelmina Augusta 1838-1925, Juliana (Julia) Johanna 1839-1927 och Johan Axel Georg 1841-1914.

 

Var först vid Tullverket, därefter postmästare i Mora och sedan stadskassör, tullkammarföreståndare och slutligen postmästare i Säter.

 

Enligt anteckningar av Otto Norberg var han ”säkerligen rätt kolerisk”.

 

Redan i unga år drabbades han av en höftsjuka, som för alltid gjorde honom oförmögen att använda benen som fortskaffningsmedel. Den naturliga följden av det var ett begränsat val av levnadsbana.

 

 

                Johan%20Jacob%20Murray

 

 

  jakobmurraysskåp

   Övre delen av postmästarens vitrinskåp innehållande många släktminnen,

   bl a en snäcksamling som påstås ha tagits hem från Ostindien av kofferdi-

   kaptenen Lars Norberg

 

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida