Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Julia Johanna Murray föddes den 10 juni 1839 i Säter, dog den 31 maj 1927 i Örebro. Begravd på östra kyrkogården i Örebro. Gift den 4 juni 1862 i Eskilstuna med ingenjören och senare trafikdirektören Carl Adolf Natanael Norberg. Fadern var postmästaren i Säter Johan Jakob Murray och modern Julia Kramer. Barn: Anna Morén (1863-1930), Otto (1864-1947), Hugo (1866-1932), Fredrik (1868-1947), Alma (1870-1950).

 

En yngre broder Johan Axel Georg blev apotekare, flyttade till Stockholm och innehade bl a apoteken Svanen (vid Stureplan) och Morianen (Drottninggatan). Han blev känd och aktad också för betydande insatser inom apotekskåren, farmaceutiska föreningen mm. Verksamheten gav också god avkastning och han kunde bidra med ett antal donationer till olika ändamål. Han gifte sig med Christina Collijn och fick bl a dottern Gerda gift 1908 med Sven Alfred von Hejne.

 

Pga moderns ohälsa (bröstcancer som tvingade henne att ligga långa tider i Stockholm för behandling) fick Julia sin uppfostran hos sin morbror, assessor Cornelius Kramer i Eskilstuna. Morbrodern sägs varit mycket svag för sin systerdotter och var angelägen att på bästa sätt rusta henne för livet. Detta innebar att han så småningom lät inackordera henne hos komminister Sköldström i Tumba, där hon kom att träffa en ung ingenjör som sedan blev hennes man. Livlig och impulsiv tillvann hon sig redan i unga år mycket uppmärksamhet genom sin ljusa, glada charm. Hela livet igenom förblev hon känslomänniskan, som med sitt varma hjärta levde med i sina närmastes glädje och sorg.

 

Hon tog liksom sin man starkt intryck av komministern i Olai Isak Danell. Den kristna tron gav hennes liv och gärning ett nytt innehåll och påverkade med säkerhet sonen Otto och hans kommande gärning.

 

 

 

        Julia%20Murray         

                                                              

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida