Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Lars Niclas Norberg föddes den 29 september 1797 på Käringön. Död den 1 december 1846 i Göteborg och begravd på Göteborgs ”nya begravningsplats” (grav nr 140 i kvarteret nr 16). Gift den 25 december 1827 i Getinge prästgård med Charlotta Cecilia Aurelius, dotter till prosten och kyrkoherden i Getinge. Barn Charlotta Helena Laurentia (1833-1837), Johan Anders Lorents (1835-1904) och Carl Adolf Natanael (1837-1903).

 

Lars Niclas blev sannolikt hösten 1818 överskult i Göteborg (kan jämföras med dagens ”kronofogde”). Enligt mantalslängden bodde han nära Lilla Bommen. Hyresvärd och fastighetsägare var stadsfiskalen Lorentz Borelius. Av mantalslängden framgår att han både nyttjade kaffe och the, vin och tobak, samt ägnade sig åt kortspel. Hyresvärdens hustru hette i sig själv Lundberg och tillhörde såvitt man kan se samma släkt som överskultens farmor. Hösten 1826 flyttade överskulten till Södra Hamngatan och året därpå till Sillgatan (numera Postgatan) och några år senare till Norra Hamngatan. Under en tid bodde brodern tillsammans med familjen och därefter systern. 1838 flyttade överskulten med familj till Masthugget, där hans farfar bott och hans far vuxit upp.

 

Hösten 1840 redovisas han för första gången i mantalslängden som f.d. överskult. Detta tyder på att han pga ohälsa lämnat sin befattning. Senare flyttar familjen ytterligare ett par gånger till olika adresser inne i stan. Den 1 december 1846 avled överskulten och efterlämnde maka och två minderåriga barn, 11 och 9 år gamla. Tillgångarna i hemmet var mycket små och det fanns en hel del skulder.

 

Enligt anteckningar om släkten Norberg gjorda av Stig Norberg (sonen Adolfs sons Fredrik son) blev överskulten från att ha varit en förmögen man med eget ekipage ruinerad genom att på grund av sitt veka sinne stundtals av egna medel betala andras skatter.

 

scan10006

 

Vård över Lars Niklas Norberg och Charlotta Cecilia Aurelius upprest och bekostad av sonen J A Norberg

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida