Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Matilda Lång föddes den 28 december 1821. Hon dog 1906 och begravdes på Vireda kyrkogård i Småland. Hon gifte sig 1844 med Gustaf Vult von Steijern.  Föräldrarna var landskamrern Johan Lång och Johanna Marie, född Stenstrand. Hon bodde efter mannens död först i Nyköping, därefter på Tufve vid Veda gård och senare och under ett antal år till sin död på St Hultrum.

Hon var enligt Ulla Overgaard en livad person. En gång på en maskerad ville hon vara utklädd till sotare och komma ner till festen på en lina från taket, men detta förbjöds.

Hennes mamma, Marie, har gett följande karakteristik av din dotter: ”Har lätt att fatta, en ovanlig arbetsförmåga, gott minne, rogad av lectur, har stark ambition, fåfäng utan behagsjuka, intresserar sig för få, är endast glad med dem hon trifs med; yppar ej något förtroende af en vän. Är gerna i muntra sällskaper eller ock finner hon högsta nöje hemma med sitt arbete; temeligen tyst och sluten, af naturen musikalisk, älskar blommor.”

 

  långmatilda

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida