Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Morfar

Min morfar Skiöld von Otter var en flitig brevskrivare. Tyvärr har jag bara några av hans brev bevarade. En period bodde familjen i Kättilstorp, Nättraby nära Karlskrona. Att förhållandena inte var helt bekväma framgår av ett brev skrivet till äldsta systern Elsa den 6 april 1924:

”Nu nalkas med stora steg den dag, då vi måste lämna detta Kättilstorp, där vi tillbringat två besvärliga vintrar, med ett golfdrag, hvars make man aldrig har tänkt sig, men så ligga golfplanken som tak i källaren utan trossbotten emellan, så då förstår Du. Om sommaren är här ljufveligt fast mycket besvärligt för Matte utan slask, vattenledning, elektriskt ljus eller brygghus, och särskildt för barnen är det ett riktigt paradis, fast Nättrabyån ligger i obehaglig närhet af trädgården och järnvägen går alldeles förbi. I slutet av maj skola vi installera oss i ena flygelbyggnaden på Dalby, som håller på att ställas i ordning. Där blir betydligt trångt, men mycket bekvämare än här. Så får Matte både slask, vattenledning och ljus, hvilket betyder mycket för henne, ty hon liksom Du själf har stora anlag för att i förtid släpa ut sig. Fastän hon går och väntar sin baby i dagarna (= Karin, förf anm), är det knappast en vecka sen hon stod och tvättade en stor byk här utanför i ruskigt väder, så förståndet aftager tydligen med åren, Gud hjälpe. Men ho kan råda på kvinnan, hennes vilja har ju alltid varit mannens lag säger någon vis man, och han har nog rätt, ty att resonera med Matte om det hälsovådliga i hennes arbete är som att tala till stenarna på marken, det hör hon ej på…..”

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida