Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Mormor Rath

Gunhilds mor var Anna Rappe, född Sandahl (fmm). Någon har skrivit ner ”Minnesbilder av den åldriga Anna Rappe född Sandahl av hennes barndom och ungdom”. Ur dessa anteckningar kan följande läsas, som är skildringen av när hennes mamma född Jenny Huss (fmmm) för första gången anländer till Hedvig Nycop (mormor Rath), som bodde vid Kornhamnstorg, ur dennas perspektiv.

”Fredrika, Fredrika, är Fredrika där?”

”Ja, frun”

”Var snäll och gör i ordning den stora landtärnan och sig sjelf, så att Fredrika i eftermiddag kan följa mig till Riddarholmen, där jag skall hämta en ung släkting, som kommer med kanalångbåten från Mariestad och skall vara hos oss en liten tid i Stockholm.”

”Jaha, frun, - då kanske vi på samma gång kan hämta den lilla tårtan som frun beställde hos Bulén. Den skulle vara till middagen på söndagen.”

”Ja det blir ju bra!” svarade fru Rath sin ”jungfru”, ”Vi går väl då om en timme och då behöfs nog att man har landtärnan tänd åtminstone på hemvägen från ångbåten.”

På utsatt tid kom Fredrika in för att hjälpa ”frun” på med kappan och påmindes då om att inte glömma den stora landtärnan och taga med ett extra talgljus ty det började redan bli litet kvällsskymning mellan husen på gatorna. Anlända till Riddarholmen syntes att ångbåten redan kommit. Kaptenen stod vid landgången och spejade uppåt land.

När fru Rath frågade ”Finns här någon mamsell Huss?” behöfde han ej svara ty fram till landgången kom genast en ung vacker flicka och sade: ”Det är jag det!”

”Åh, kära barn, har du kanske väntat länge?”

”Åh nej, jag har bara suttit en stund och sett på huru de börjar tända ljusen i Stockholm och det ser så vackert ut att se. Ja, men i staden är det allt mycket mörkt.”

”Mest var nu välkommen mitt kära barn och så gå vi väl hem till mitt, där jag hoppas att du ska trivas att vara en tid.”

”Ja tack, snälla tant, det tror jag nog att jag kommer att göra. Och så skulle jag helsa så mycket från pappa och mamma också förstås.”

”Tack, tack, men du har väl något bagage?”

”Ja, det är den här lilla kappsäcken och den kan jag nog bära själv.”

Men fru Rath ville att Fredrika skulle bära kappsäcken och unga Jenny fick taga landtärnan som var mindre tung.

”Och så går vi Stora Nygatan fram som nog är litet ljusare än den andra gatan.”

När de tre personerna gått ett bra nog långt stycke väg, åtminstone i unga Jenny Huss´ ögon stannade Fredrika tills de .. kommit fatt och frågade ”frun” om hon nu skulle gå in till Buléns efter den beställda tårtan…….

Så kommo de fram till 61 Kornhamnstorg och äro i en ganska mörk förstuga 3 trappor upp – det var erkänt så många trappor, men när de kommit upp och sågo ut genom fönstren var det mycket vackert att se på genom dem ut över staden der det nu i lyktorna brunno ganska många ljus.”

 

Vid Stora Bondegatan på Söder låg en vacker trädgård som tillhörde en malmgård, där släkten Zethraeus bodde. Jenny bjöds in dit eftersom hon var släkt med släkten Oldenburg, som redan umgicks med släkten Zetraeus. Släktskapet sträckte sig även till den unga läkarkandidaten Oskar Sandahl, som mycket snart också blev inbjuden till det Rathska hemmet. För att få komma dit ofta erbjöd han sig att ge den unga Jenny lektioner i engelska. Så här står det vidare i minnesanteckningarna:

”Jag vet ej hur länge de skyllde på engelskan, men tant Rath tyckte visst att språkstudierna kom på alltför ofta ….. Snart blef saken emellertid riktigt klar. Det blef förlåfning och det blef bröllop på Hanaskede efter något år.”

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida