Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Bifurkationszonen

Floden flyter mäktig fram

Eroderar jord och sand

Från många mil av resa

Sedimentet faller ner och fastnar

Och skapar nya vackra former

Meandrar och vida deltan

Plötsligt kan vallen brytas

Och vattnet forsar fram

Där förut bara lerjord funnits

Just så känns livets lopp:

Snart byter floden fåra

Juni 2016

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida