Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Sparade dokument och handlingar rörande Oskar Sandahl som finns i min bokhylla:

1. Rulle med text och teckningar av professor Oskar Sandahls liv och leverne gjord av professor August Malmström till 50-årsdagen

2, Mapp med div betyg och utmärkelser

3. Mapp från Hans Sjögren med handlingar rörande bl a fastigheten Östra Stäket samt fotokopior av tidningsartiklar i Aftonbladet från resan 1858 till Egypten under rubriken "Förtroliga bref till en hemmavarande vän"

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida