Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Oskar Theodor Sandahl föddes  den 9 januari 1829 på Hanaskede i Västergötland (nära Axvalla hed mellan Skövde och Skara). Gift den 13 juli 1854 på Hanaskede med Jenny Huss. Ärvde Hanaskede 1864 efter moderns död, men behöll den bara i fyra år. Ny ägare blev lantbrukaren C Broberg på Bro. Död den 22 juni 1894 på sitt sommarställe Baggensstäket. Begravd på Stockholms norra begravningsplats.

 

Med fil kand i Uppsala 1849, koleraläkare och fattigläkare på Kungsholmen från 1853. Adjunkt i medicinsk naturalhistoria och materia medicin vid Karolinska institutet 1863, professor 1873, lärare i naturalhistoria och farmakologi vid farmaceutiska institutet samt inspektor och föreståndare.

 

Ur Sveriges läkarhistoria av Bruzelius finns bl a följande rader:

 

Under årtionden var Oskar Sandahl en af hufvudstadens mera bekanta läkare och lika länge intog han en aktad plats bland läkarnes och apotekarnes lärare. Under femton år var han särskilt känd genom de ”medicopneumatiska” luftbad, med hvilka han behandlade en del av respirations-organens sjukdomar: apparaten kallades allmänt ”Sandahls klocka” och samlade en tid patienter från hela landet. Sandahl var en flitig skriftställare. För den stora allmänheten var hans penna oaflåtligt verksam i Nordisk Familjebok, hvars flesta artiklar inom områden för Sandahls specialstudier äro författade af honom….. Han var en varmt intresserad idkare och vän av entomologien och hortikultur.

 

Oskar ådrog sig under sitt arbete som fattigläkare på Kungsholmen en bröstsjukdom som för en tid tvingade honom att avbryta sitt arbete. Sensommaren 1856 begav sig makarna tillsammans med sin ett-åriga dotter Anna på resa till Egypten (se mer därom i nedan nämnd bok av Matti Leino). Vid hemkomsten i slutet av juni 1857 medförde han rika samlingar av naturalier och droger.

 

Första hemmet som gift var beläget på Hantverkargatan. Därefter flyttade man till Clara Västra kyrkogata och hamnade sedan vid Clara Strandgata, som senare ändrades till Vasagatan (vid den plats där hotell Sheraton ligger idag).

 

På somrarna flyttade familjen ut till Blockhusudden, vid Plommonbacken, med utsikt över farleden in mot Stockholm. Dit kom många vänner och släktingar på besök.

 

1877 skaffade sig professor Sandahl ett nytt sommarställe vid Baggensstäket. Det inköptes av en Carl Axel Nyman för 11 000 kronor. I slutet av 1879 köptes också grannfastigheten ”Saltskogen” av en C. F. Wahlberg.  Hit kunde man komma med Gustafsbergsbåtarna från Skeppsbron. Stäket blev en högt uppskattad tillflyktsort under en lång rad av år både för makarna Sandahl, deras barn och barnbarn liksom inbjudna gäster av olika slag. Stäket behölls i familjens ägo fram till sekelskiftet.

 

Enligt Nordisk Familjebok var professor Sandahl: ”en anspåkslös, vänsäll, uppoffrande man, outtröttligt verksam, kunskapsrik och intresserad, med stor förmåga af lätt och fängslande populär framställning i tal och skrift.”

 

  

       scan10017

     Teckning av professor August Malmström till Sandahls

     50-årsdag (ingår i en hel rulle med bilder om Sandahls liv, som donerats till Riksarkivet jämte en del annat material om Sandahl)

     Leino.jpg

     Boken om Oskar Sandahl och hans resa till Egypten 1856 av Matti Leino

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida