Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Till Peder Rääf

 

En räv har gått att vila

Dit där allt är ljust och fint

Dit där inga stormar ila

Där fåglar kvittrar dygnet runt

Dit där solens strålar strila

Igenom tall och gran och en

 

En smed har smitt sitt sista

En lykta, stor och grann

Den lyktan kan vi inte mista

Den ska leda oss till vårat hem

Dess fog kan inte brista

Den är mycket riktigt gjord

 

Peder Rääf har gått ur tiden

Din jakt har tagit slut

Din sista ritt är riden

Din frid till slut du fann

Din sista tid är liden

Ditt minne lever länge kvar

(Framfört på Peder Rääfs begravning)

 

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida