Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Tomas Carl Rappe föddes 6 september 1721 på Asby storegård, Dädesjö. Dog 69 år gammal den 3 oktober 1790 på Strömsrum, Ålem. Han är begravd i Ålem. Han var gift med Catharina M Torpadia, dotter till borgmästaren i Stockholm.

Han bevistade det finska kriget på 1740-talet såsom flygeladjutant och det pommerska såsom överadjutant, varjämte han gjorde 1760 års fälttåg såsom frivillig och på egen bekostnad. Han fick 1762 av riksens ständer tillstånd att för 45 000 daler kopparmynt lösa Strömsrums kungsgård mot en årlig skatt av 3 000 daler och en schäferiinrättning, vilken egendom han sedermera utbytte till säteri och frälse emot Tullgarns räntor.

Han blev 1757 major vid Smålands kavalleriregemente och 1770 överste och 1778 generallöjtnant. Han deltog i samtliga riksdagar 1742-1789 och stod hattpartiet nära. 1774 utnämndes han till landshövding i Kalmar län och Öland. Han gick bl.a. hårt åt bönder som ägnade sig åt lönnbränning.

Han var en rastlös man med järnvilja och både praktiskt och intellektuellt begåvad. Vid sidan av den militära karriären förvärvade han många gårdar i Småland och skapade ett mindre imperium av gårdar. Utöver Drettinge så köpte han Tagel, Råsnäs, Ramnåsa, Strömhult, Sisselhult och inte minst Strömsrum där han bosatte sig omkring 1770. Under slutet av sitt liv när krafterna började att avta överlät han och fördelade flertalet av gårdarna mellan sina söner.

Tomas Carl Rappes morfar Christoffer Leijoncrona var en synnerligen intressant person, som slutade som svensk envoyé i London 1710. Han var i ungdomen skald och fick medaljer präglade över sig i Paris. Han var bosatt vid Leicester Square och blev av någon anledning invald i Royal Society år 1701, där Newton var president. Han gifte sig med företrädarens engelska styvdotter Françoise, som efter hans död tog sig till Sverige med tre överlevande döttrar som gifte in sig i släkterna  Rappe, Rudbeck och Liliehorn.

Françoise hette Vachell i sig (inte Whitkell som felaktigt anges i vissa källor) och var dotter till Thomas Vachell och Anne Tailleur.

Fadern Johan Holm (adlad Leijoncrona) var drottning Christinas skräddare, intendent och kommissionär i Sverige efter abdikationen.  Han fungerade som Christinas bank. Hon lämnade dyrbarheter i pant (bl.a. Cranachs porträtt av Luther och hans hustru, som nu hänger på Nationalmuseum i Stockholm). Han kallade en av sina egendomar (på Kungsholmen) Kronoberg, vilket givit namn åt ett känt häkte. Hans dottersonson J.J Anckarström blev berömd på egna gärningar.

Via Tomas Carl Rappes farfars mor Christina Silfversparre hamnar man rakt ner i medeltiden (Birger Jarl) och i hjärtat av Europa (Charlemagne). Naturligtvis ett allt osäkrare och mer uttunnat släktskap (se Spektakulära släkttavlor nr 2).

 

 

   rappe carl 1721-1790 (l.pascjh d.y. 1786)         rappe-fri.jpg

  Tomas Carl Rappe 1721-1790

  (Lorens Pasch d.y. 1786)

 

  s-rappe erik 1695-1737 

    Erik Rappe 1695-1737

 

  rappe erik henrik 1661-1727

   Erik Henrik Rappe 1661-1727

 

  rappe erik 1630-1670-talet

  Erik Rappe 1630-1670-talet

 

  leijoncrona christoffer 1662-1710    leijoncrona medalj 1685 detalj

   Christoffer Leijoncrona  1662-1710                                medalj 1685, detalj

   Francoise-i.jpg    Leijoncronas-vapen_redigerad-2.jpg

   Francoise Leijoncrona, hustru till Christoffer              Leijoncronas vapen

 

   johan leijoncrona

   Johan Leijoncrona

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida